Osvětlení velkoplošných prostor

Nabízíme osvětlení velkoplošných prostor, obchodních a logistických center, skladových či výrobních hal, venkovních ploch, sportovišť, atd.

S námi získáváte plný servis:

 • Kontaktní návštěva, během které proběhne zaměření prostor
 • Oslovení 2-3 dodavatelů (výrobců) svítidel, případně zajištění montážní firmy
 • Konzultace a porovnání nabídek
 • Seznámení s výsledky výběrového řízení, stanovení termínu montáže
 • Předmontážní schůzka za účasti dodavatele (výrobce) svítidel a montážní firmy
 • Samotná montáž ve stanoveném termínu
 • Revize namontovaného osvětlení a případně vyměněného přívodu elektrické energie

Nabídka obsahuje:

 • Kompletní cenovou kalkulaci (nová svítidla, výměnu stávající elektroinstalace, montáž)
 • Výpočet a simulaci výsledného nasvícení (Výpočet není projekt.)
 • Katalogový list nabízeného svítidla

Recenze:

 • Uniplast Pardubice, spol. s r.o.
 • Modela Chrudim, výrobní družstvo Pardubice
 • Nopo, Slatiňany, dílny kovovýroby

Kontakt:

Michal Pilař tel.: 777 269 005 –

Motto: „Mám za zády velké partnery, společně tvoříme silný tým!“